Vi i relation

Eva Thalén

FAMILJETERAPI


I alla familjer och relationer, oavsett konstellation, uppstår ibland teman och dilemman som kan vara svåra att reflektera kring och lösa på egen hand.


Under våra terapi-samtal utforskar vi detta tillsammans för att ringa in de sammanhang som känns svåra och hur ni kan gå vidare i dessa.