Vi i relation

Eva Thalén

HANDLEDNING


I många professioner är handledning en viktig hjälp med att utveckla sig själv i sin yrkesroll och att göra detta tillsammans med kollegor stärker arbetsgruppen även om ni har olika funktioner och uppdrag. I arbetet med människor använder vi oss själva som verktyg, då är det viktigt att få reflektera kring dilemman och teman som vi upplever som utmanande, men även att titta på de styrkor och resurser vi själva har.

Oftast sker detta i grupp men jag erbjuder även enskilda handledningstillfällen.

 


KONSULTATION


I en konsultation kan jag vid enstaka tillfällen hjälpa till att reflektera kring fortsatta insatser i en familj eller med en individ.