Vi i relation

Eva Thalén

GENERATIONSSAMTAL


Som vuxna kan barn och föräldrar uppleva en distans i relationerna och en oförståelse för varandras känslor.


I en samtalsserie bestående av fem samtal träffar jag först det vuxna barnet vid två samtal, föräldrarna under två samtal och sist har vi ett gemensamt samtal där syftet är att lyssna in varandra och hitta en acceptans för den andres känslor utan att behöva hamna i försvar eller att gå till angrepp.